Modele biznesu gospodarstw agrowinnych

Modele biznesu gospodarstw agrowinnych

Warto porównać pojęcia modelu Biznesu ze strategią. Obydwa pojęcia są kluczowe w naukach o zarządzaniu, jednocześnie rozumianymi w niejednoznaczny sposób. Modèle Biznesu jest – Jak już zostało à przedstawione UPRZEDNIO – pewnym dérolent obrazem firmy. Poniżej przedstawiono wyróżnione różnice między modelem Biznesu une strategią. Porównując Obydwa pojęcia z pojęciami ekonomicznymi-modèle Biznesu NOSi w większym stopniu znamiona Stanu, une strategia-przepływu. Wynika à stąd, że w strategii istnieje Loky czasowy oraz pewien kierunek zmian, podczas Gdy modèle Biznesu jest obrazem organizacji uchwyconym w wybranym momencie. Modèle Biznesu firmy jest zazwyczaj obfite do dostrzeżenia, podczas Gdy strategię zaobserwować Można po jej konsekwencjach, CZYLI nie jest w entierement obserwowalna. Co więcej, Jeżeli modèle Biznesu jest pewnym déraille obrazem firmy, à Każda Firma Go Posiada. Strategia-w najprostszym rozumieniu Tego pojęcia-jest planem działań.

Możliwe jest Zatem, że część ferme planu działań nie Posiada, nie posiadając tym samym strategii. [2] [5] por. P. Seddon, G. Lewis, stratégie et modèles d`affaires: quelle est la différence?, PACIS 2003 délibérations, fascicule 17, 2003. Prolog 7 Rozdział 1. METODOLOGIA Badań w Przestrzeni Agroturystyki winnej 11 1,1. Herméneutyczna METODOLOGIA Badań jakościowych 11 1,2. Kaskadowo narastająca metodyka dekodowania modeli Biznesu Gospodarstw agrowinnych (GAW) 15 Rozdział 2.

MODELE Biznesu szlaków winnych 25 2,1. Absorbujące szlaki bachusowskich misteriów 25 2,2. Szlak Winny jako kontrapunktowanie Przestrzeni miejsca i przepływów 31 2,3. Alzacja: linearny modèle Przestrzeni przepływów 37 2,4. ZIEMIA Lubuska (przestrzeń miejsca) 44 2,5. Morawy (przestrzeń miejsca i przepływów) 55 2,6. Podkarpacie (przestrzeń miejsca z potencjałem Przestrzeni przepływów) 67 Rozdział 3. Identyfikacja i dekodowanie modeli Biznesu Gospodarstw agrowinnych 77 3,1. Metodyka dekodowania modeli Biznesu GAW 77 3,2.

MODELE Biznesu komercyjnego i RODZINNEGO na przykładzie GAW w Alzacji (francja) 80 3.2.1. Analiza profilu preferencji agroturystów winnych korzystających z Usług GAW w Alzacji 80 3.2.2. Identyfikacja Przestrzeni wartości materialnych GAW w Alzacji 82 3.2.3. Dekodowanie Przestrzeni wartości niematerialnych GAW w Alzacji 84 3.2.4. Analiza porównawcza procesów obsługi klienta (degustacji wina) pomiGAW1 ZY (modelem komercyjnym) a GAW2 (modelem rodzinnym) 85 3.2.5. Wnioski i rekomendacje 91 3,3. MODELE Biznesu tradycyjnego oraz luksusowego na przykładzie Polskich GAW (ZIEMIA Lubuska) 92 3.3.1. Identyfikacja i Analiza modelu preferencji agroturystów winnych korzystających z Usług w GAW na ziemi Lubuskiej 92 3.3.2.

Identyfikacja Przestrzeni wartości materialnych GAW na ziemi Lubuskiej 94 3.3.3. Dekodowanie Przestrzeni wartości niematerialnych GAW na ziemi Lubuskiej 100 3.3.4. Wnioski i rekomendacje 107 3,4. Tradycyjno-nowoczesne oraz modernistyczne MODELE Biznesu GAW na Morawach (Czechy) 109 3.4.1. Analiza preferencji agroturystów winnych korzystających z Usług badanych GAW na Morawach 109 3.4.2. Identyfikacja Przestrzeni wartości materialnych GAW na Morawach 113 3.4.3. Dekodowanie Przestrzeni wartości niematerialnych GAW na Morawach 116 3.4.4. Wnioski i rekomendacje 120 3,5. MODELE Biznesu kooperacyjnego, półprofesjonalnego i hobbystycznego GAW na Podkarpaciu 122 3.5.1. Identyfikacja i Analiza modeli preferencji agroturystów winnych korzystających z Usług GAW na Podkarpaciu 122 3.5.2. Identyfikacja Przestrzeni wartości materialnych modeli Biznesu GAW na Podkarpaciu 125 3.5.3. Dekodowanie Przestrzeni niematerialnej GAW na Podkarpaciu 134.

Wnioski i rekomendacje 142 Synteza 145 Bibliografia 149 spis rysunków 155 spis Tabel 157 ZAŁĄCZNIK 159 O Autorce 161 MODELE biznesowe dla bystrzaków pomogą ci napisać solidny modèle Biznesowy, Dzięki któremu zdefiniujesz cele swojej firmy je wzmocnisz jej atrakcyjność w oczach klientów.